Wszystkie wpisy

Kocham ksiedza

W Kościele Katolickim obowiązuje celibat – choć występują pewne wyjątki od tej reguły. Dotyczą one diakonów stałych. Jeśli jednak chodzi o księży ( a także zakonników i zakonnice, eremitów, członków instytutów świeckich) to przyjmują oni celibat. Nie zawsze tak było. Na dobrą sprawę, celibat obowiązywał już w VIII wieku na Zachodzie, ale usankcjonowano go prawnie dopiero w XI wieku, za sprawą synodu wielkopostnego zwołanego przez papieża Grzegorza VII. Przez kolejne wieki trzeba jednak było kapłanów napominać do zachowywania celibatu, służyły temu kolejne sobory i encykliki. Ksiądz katolicki wyrzeka się swej cielesności dla Boga, obiecując mu czystość w imię wyższych duchowych celów i zbawienia. Tyle teoria…A jak sprawy wyglądają w praktyce? Co jakiś czas w mediach można spotkać się z informacjami, że celibat nie jest (i nigdy nie był) zachowywany przez każdego z kapłanów. Podnoszą się nawet głosy, że w takiej formie, w jakiej istnieje, powinien zostać zniesiony (pozwoliłoby to uregulować sytuację prawną kapłanów, oraz zwyczajnie – umożliwić im normalniejsze funkcjonowanie). Niedawno w Polsce znany socjolog religii z UAM, prof. Józef Baniak opublikował swoje badania (robione na przełomie lat 80, 90, na próbie około 300 byłych księży oraz 800 kapłanów pełniących posługę). Wynika z nich, że niemal 60 procent księży było (lub jest) w związku z kobietą, a kilkanaście procent – ma dziecko. Co więcej profesor uważa, iż zjawisko ojcostwa wśród księży przybiera na sile. Takie badania przeprowadza się również za granicą. I wnioski z nich pozostają jednoznaczne – księża również prowadzą życie miłosne, płciowe. I prawo kościelne powinno w jakiś sposób się do tego ustosunkować. W końcu wszyscy jesteśmy tylko ludźmi.
Tymczasem w Polsce kobiety, które kochają kapłanów muszą sobie radzić nie tylko z ogromnym poczuciem winy, ale nierzadko także z napiętnowaniem społecznym. Zazwyczaj to kobietę obwinia się o nawiązanie takiego romansu, jakby ksiądz nie był zdolny do uczuć. A przecież stworzenie relacji wymaga zaangażowania obojga stron.